FORM (tFORM)

FORM (tFORM)

FORM (tFORM) er et eksempel på en taxonomi, der sammen med Taxon Classifier bruges til automatisk opmærkning. Taxonomien er 'rygraden' - eller regelsættet - i metadata-opmærkningen, som gør, at vi kan håndtere selv meget svære metadata.
 

FORM, udviklet af Digitaliseringsstyrelsen, er en emnesystematik/taxonomi over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder. FORM er ikke umiddelbart maskinlæsbar, derfor har vi udviklet tFORM.
  
tFORM er således en maskinlæsbar version af FORM, som sammen med Taxon Classifier auto-opmærker efter FORM. 
 
 

Hvad kan man bruge tFORM til?

Da tFORM dækker det offentliges opgaver i forhold til både borgere og virksomheder, kan både offentlige og private virksomheder have nytte af at bruge FORM til opmærkning, f.eks. ved automatisk postsortering, metadata-opmærkning af hjemmesider, præjournalisering, søgeoptimering og meget mere.
 

Postsortering med tFORM

Alle offentlige og private virksomheder har et cvr-nr og har derfor også en postkasse på Virk.dk, hvor de modtager al digital post fra det offentlige. Er man en større virksomhed, kommer der meget store mængder post i denne CVR-postkasse, og postfordelingen kræver derfor mange ressourcer.
Det kan man komme udenom ved at automatisere postfordelingen og bruge TaxonMail sammen med tFORM.  
 
TaxonMail analyserer teksten i en mail og finder den rigtige modtager udfra tekstanalysen. tFORM er specifikt udviklet til at håndtere post fra det offentlige - og kan iøvrigt tilpasses den enkelte virksomheds interne forhold.

TaxonMail og tFORM kan bruges sammen med alle større mailsystemer.  
 

Hvordan kommer vi i gang?

Ring til os på 2390 5400.
Vi fortæller gerne mere om FORM og tFORM, og hvordan I kan bruge den i jeres organisation.

 
 

TaxonAnalyzer

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering