Hvad mener jeg egentlig, når jeg siger klassifikation?

09/02/2016

Hvad mener jeg egentlig, når jeg siger klassifikation?

Artikel af Brian Jacobsen, CTO & Partner, Taxon ApS 
 

Jeg vil gerne komme med mine tanker om hvad klassifikation er og hvad det kan bruges til. 
 
Grundlæggende ser jeg klassifikation som et middel til at opnå struktur på data. Det at man baseret på en fælles (fælles med tyk streg under) struktur udtrækker et nøgle/værdi par, hvor nøglen fortæller hvilken struktur/taxonomi man har brugt og værdien så er et ID fra strukturen/taxonomien. Eksempler er en nøgle med KLE (se KLE-Online) og en værdi 00.01.00 eller nøglen (se FORM-online)og værdien 02.05.05.05. 
 
Det store clue i ovenstående er jo det med den fælles struktur. Både KL og Digitaliseringsstyrelsen har jo gjort meget af arbejdet indenfor beskrivelser af hhv. kommuners opgaver og det offentliges opgaver med hhv. KLE og FORM. Men hvad når vi træder udenfor de to områder? 
 
En stor del af klassifikation er at finde den rette struktur til det projekt man har. Hvis der ikke findes en passende struktur, skal man gøre sig overvejelser over om det er fornuftigt at lave en. Det er så mere eller mindre nemt, afhængigt af de data den skal dække. 
I anno domini 2016 er man nødt til at tænke udveksling af data ind i sin klassifikation. Det er en ting at bringe struktur til et system, men på et eller andet tidspunkt skal systemerne tale sammen, og der har de brug for et fælles 'sprog' - en fælles struktur. Fælles-delen kan så være indenfor sin egen forretning eller i forhold til eksterne partnere. 
 
Uanset om man sidder med en mail, en webside/intranet-side, sag, organisationsoversigt, kontrakt eller noget helt syvende, skal man vælge en passende struktur. Derefter skal hver dataenhed klassificeres, dvs. opmærkes med et nøgle/værdi par. Den opmærkning kan så ske manuelt eller automatisk. 
 
Nu begynder det at blive spændende, fordi det nøgle/værdi par, der kommer fra klassifikationen faktisk er dataenhedens metadata. 
 
Og metadata er jo det systemerne skal bruge til at behandle og udveksle data automatisk. 
 
Og automatisk behandling og udveksling af data er det der skal til for at automatisere processer. 
 
Og automatisering af processer er det der skal til for at effektivisere forretningen. 
 
Og effektiviseringen af forretningen er det der skal til for at frigøre ressourcer og skabe nye muligheder. 
 
Så hvis man i stil med en teknologistak, hvor hvert lag er afhængigt af laget nedenunder, kan tale om en forretningsstak, så er klassifikation og metadata absolut grundlæggende begreber på niveau med et operativ system. Bemærk også, at den der kontrollerer klassifikationen og metadata, kontrollerer hvor effektiv forretningen kan blive. 
 
Så når jeg siger klassifikation, mener jeg styring af en af forretningens væsentligste arkiver, nemlig data.

TaxonAnalyzer

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering