Iron Mountain, testimonial

Iron Mountain om Taxon og Taxon ApS

"Brugen af Taxon Classifier gør, at vi sparer en hel del manuelle ressourcer samtidig med at vores medarbejdere kan focusere på de mere værdiskabende områder" udtaler Søren Eltorp, Adm. direktør, Iron Mountain A/S
 
Iron Mountain beskæftiger sig med informationshåndtering og– opbevaring, hvad enten der er tale om digitalt lagrede informationer, dataarkiver eller papirbaserede arkiver. Vi hjælper vore kunder med at systematisere deres informationer for effektiv videndeling.
Hos Iron Mountain tilbyder vi professionelle scanningsløsninger. Det gælder alt fra scanning af dagens post til scanning på forespørgsel eller scanning af hele arkiver.
 

Som en del af scanningen bruger vi Taxon Classifier til at sortere post automatisk. Den automatiske postsortering gør, at vores kunder kan få leveret posten meget tidligere.
 

Vi har kunnet reducere vores medarbejderantal i postsorteringen. Brugen af Taxon Classifier gør således, at vi sparer en hel del manuelle ressourcer samtidig med at vores medarbejdere kan focusere på de mere værdiskabende områder.
 

Taxon ApS har både deltaget i brainstorms og hjulpet med at gennemføre de gode idéer i praksis. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet ligesom vi altid har fået en hurtig og effektiv service.
 
Søren Eltorp
Adm. direktør
Iron Mountain A/S

TaxonAnalyzer

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering