Nyt samarbejde, autoklassifikation og meget mere

23/10/2017

Nyt samarbejde, autoklassifikation og meget mere ...   

 
Sommeren er forbi, og vi er i fuld gang med at løse en række spændende opgaver for vores kunder. Vi har også indledt et nyt samarbejde, som startede rigtig op her i foråret med en fælles kundecase. 
 
Det kan du altsammen læse mere om her i nyhedsbrevet.  
 

Automatisk postfordeling og præ-journalisering 

 
Som de fleste efterhånden har opdaget, er Taxon Classifier fantastisk god til at auto-opmærke elektroniske dokumenter med metadata. Metadata kan f.eks. være KLE (eller anden klassifikation), CVR, CPR, P-nr., sagsnummer m.m. 
 

Særligt postfordelingen af de dokumenter/mails, som ikke automatisk ender i de tilsigtede IT-systemer (ESDH m.m.) er en stor tidsrøver. Samme brev kan gå igennem flere manuelle processer, inden det når frem til rette modtager. Det er selvsagt ressourcekrævende og er også en usikkerhedsfaktor for de personfølsomme dokumenter.

 

 
Med Taxon Classifier bliver posten automatisk opmærket med metadata, og hvis den integreres i en IO-Manager, kan brevene bringes så tæt som muligt på rette modtager, ja endda præ-journaliseres. Det giver postfordeling 24/7 (og dermed mulighed for hurtigere sagsbehandling), sporbarhed, dokumentation, statistik og mulighed for Business Intelligence. Samtidig kan klassifikationen (hvis man er en kommune) benyttes til adgangsstyring. 
 

Nyt samarbejde 

 
Taxon har derfor indledt et samarbejde med KMD omkring deres IO-Manager, og Frederikshavn Kommune har stillet op som pilotkommune på samarbejdet. 
 
Hos Frederikshavn Kommune har vi således opmærket al indgående post med KLE, automatisk udtrukket CPR- og CVR-numre samt fordelt posten til rette modtager i organisationen. Indenfor kort tid vil der også blive udtrukket sagsnumre. 
 

Pilotprojektet har været i drift siden begyndelsen af juni, og har været både positivt og udbytterigt for alle parter. 
 

Ønsker du at bruge en anden IO-Manager? 

 
Taxon Classifier kan benyttes til stort set enhver IO-Manager, så hvis man f.eks. ønsker at benytte en anden/eksisterende løsning (eller en Open Source løsning), så kan man sagtens det. 
 

Vil du vide mere om projektet hos Frederikshavn Kommune? 

 
Så kan du kontakte: 
 
Søren Johannesen, Chefkonsulent, KMD, tlf. 4460 5450
Helle Manscher, Specialkonsulent, Taxon ApS, tlf. 2390 5400
Morten Stouby, Projektleder, Frederikshavn Kommune, tlf.  9845 7916

 

 

 

Venlig hilsen
Taxon ApS

TaxonAnalyzer

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering