Produkter

Løsninger

 
 
TaxonCloud
TaxonCloud er vores enterprise udgave af Taxon Classifier. TaxonCloud er en sikker web service, som kaldes af jeres system(er).
 
Udover klassifikation efter emne kan TaxonCloud foretage flere former for tekstanalyse, f.eks. finde CPR/CVR numre samt sagsnumre.
 
Desuden kan TaxonCloud lave OCR behandling, dvs. læse indscannede dokumenter og tekst fra billeder.
 
 
TaxonMail
TaxonMail er et system til automatisk sortering og distribution af emails og anden elektronisk post.
 
TaxonMail modtager og sorterer post 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.
 
   
Taxon Classifier
Når I bruger TaxonMail eller TaxonCloud, mærker I ikke meget til hverken Taxon Classifier eller TaxonHub, som er de teknologier, der ligger bag alle vores produkter.
 
Taxon Classifier kører i baggrunden og sørger for opmærkningen, og vi sørger for hosting og tilpasning af taxonomien via TaxonHub. Det eneste I mærker er at opmærkningen er hurtig, automatisk, korrekt og effektiv.
 

 
 

TaxonCloud

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering