Taxon KLE Workshop

Workshop om KLs Emnesystematik (KLE)

Taxon KLE Workshops giver jer et overblik over, hvordan I kan bruge KLE i jeres organisation.
Vi giver jer inspiration til brug af KLE, og hjælper jer til at få jeres medarbejdere til at indtænke KLE i dagligdagen. 
 
Download brochure om Taxon KLE Workshop

 

KLE har fået en stor rolle i den fælleskommunale rammearkitektur - især i forbindelse med monopolbruddet og Kombits støttesystemer. 
 

Et centralt punkt i den nærmeste fremtid er opmærkning af organisationen, dvs. at alle organisationsenheder  er opmærket med en række metadata, herunder KLE. Opmærkningen gør det muligt at automatisere processer, fordi systemerne kan bruge KLE til at knytte data og organisation (person eller afdeling) sammen. 
 

For mange kan KLE virke lidt fjern, og det kan være svært at overskue alle de muligheder der er, når man begynder at bruge KLE som omdrejningspunkt for datahåndtering.

Det er store ord, men det er faktisk det, der er ved at blive rullet ud: en fælles struktur for hvordan kommunerne styrer data.

 
 
"KLE emnesystematik beskriver jo alle kommunens opgaver fordelt på emner og bruges i dag til dokument-håndtering, men det kan bruges til meget mere end det. Med hjælp fra KLE og opmærkning heraf kan man knytte data sammen på tværs af systemer, afdelinger og organisationer. ...... Tak til Taxon for en god workshop."
Viborg Kommune

 

Workshoppens form og indhold

Workshoppen er jeres redskab til at blive klogere på KLE i jeres organisation, og målet er, at I går derfra med hovedet fyldt af nye tanker og idéer til steder, I kan bruge KLE.
Vi kommer ind på alle de områder, som er påvirket af eller kan have nytte af KLE og formen på workshoppen er uformel med dialog, ping-pong og brain storming. 
 

På workshoppen kommer vi ind på adgangsstyring (som jo også er del af støttesystemerne) og ser på, hvordan man kan bruge KLE til at effektivisere adgangsstyringen, blandt andet i forbindelse med JobFunktionsRoller. Vi ser også på, hvordan kontrol af adgang kan lettes med KLE.
Desuden ser vi på støttesystemerne Organisation, Klassifikation, Sags- og DokumentIndeks samt YdelsesIndeks. 
 

Vi viser, hvordan KLE opmærkning kan bruges til at sortere post, både Digital Post, emails og scannet fysik post. 
 
Og vi ser på, hvordan navigation og administration kan automatiseres på hjemmesider. Og i naturlig forlængelse heraf ser vi også på intranettet og fordelene ved at kunne personalisere indhold og nyheder. 
 

KLE bliver pt. meget brugt i sagsbehandling og ESDH. Vi ser på, hvordan den enkelte sagsbehandler kan få støtte til at opmærke endnu hurtigere og bedre. Og hvordan vi kan få bragt KLE i spil i forhold til Business Intelligence og statistik. 
 

Ovennævnte er nogle af de punkter vi kan komme ind på på workshoppen. Hvis I har nogle specifikke behov og ønsker udover ovennævnte, siger I bare til.    
 

 
Vil du vide mere? Læs vores brochure - eller ring til os på 2390 5400.