Taxon nyhedsbrev april 2016

27/04/2016

Taxon nyhedsbrev april 2016 

 
Vi har her i det spirende forår indledt en informationskampagne om TaxonMail og postsortering.  
Det er spændende at komme rundt i landet og hilse på eksisterende og nye kunder og snakke om de udfordringer, der er ved automatisk postsortering. 
Vi kan bl.a. se, at der er mange, der har kodet deres egne lokale regler i forsøg på at styre de store mængder af e-mails og digital post, der kommer ind hver dag. Og et af de spørgsmål vi derfor får stillet er: 
Hvorfor skal vi have TaxonMail - vi kan jo selv lave nogle regler for postsorteringen? 
Og det er der flere grunde til: 
 
Administrationen af reglerne for postsorteringen 
Det er som oftest IT-administratoren, der har sat nogle regler op for postsortering f.eks. i Microsoft Exchange, dvs. reglerne er kodet ind. En af ulemperne ved denne metode er, at når reglerne senere skal ændres, er det dermed kun IT-administratoren (eller en anden med administrator-rettigheder), der kan gøre det. En anden ulempe er at når Exchange skal opgraderes, risikerer man, at reglerne ikke kommer med over. 
Med TaxonMail kan postmedarbejderen via et webinterface selv sætte reglerne op for hvor posten skal sendes hen - uden at skulle gå til IT-administratoren. Reglerne for postfordelingen ligger i jeres lokale taxonomi og kan derfor altid flytte med til et nyt system, når der skal opgraderes. 
 
Hvilke regler der kan tages der højde for i postsorteringen 
Regler lavet i f.eks. Exchange tager typisk kun højde for afsender, modtager, subject o.lign. 
Med TaxonMail kan man også få fat i de vedhæftede filer i pdf, word o.lign. Og systemet kan p.gr.a. sin modulopbyggede struktur også sættes til at udtrække cpr- og cvr-numre samt andre oplysninger. 
 
Antallet af regler der kan/skal administreres 
Det er begrænset hvor mange og hvor avancerede regler man kan administrere, når de sættes op i f.eks. Microsoft Exchange - det samme gælder ikke for TaxonMail, som bruger en taxonomi til at sortere posten efter. Hvis vi ser på den fællesoffentlige taxonomi KLE, så er der i TaxonMail opsat mange 100.000 regler på KLE, hvilket gør at posten kan sorteres med en ekstremt stor præcision og detaljegrad. Og til trods for antallet af regler er administrationen lige til at gå til. 
 
Muligheden for præjournalisering 
TaxonMail klassificerer efter en taxonomi ved postsorteringen. Det betyder, at al post bliver klassificeret og at TaxonMail dermed understøtter præjournalisering. 
 
 
Giver I en kop kaffe?
Vi brænder for TaxonMail, så hvis I giver en kop kaffe, kommer vi gerne ud til jer og fortæller om mulighederne - det koster ikke noget. 
Ring til os på 2390 5400 - vi kommer rundt i hele landet :-) 
 
 
Venlig hilsen Taxon ApS

TaxonAnalyzer

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering