Taxon Nyhedsbrev, marts 2018

19/03/2018

Taxon nyhedsbrev, marts 2018 

 
Så er vi (endelig) nået igennem 'den sibiriske kulde' og frem til forårsjævndøgn.
 
En af forårsklassikerne er Dansk IT's konference 'Offentlig digitalisering', hvor Taxon også deltog. Det var forfriskende at se vores kunder og samarbejdspartnere  og andre leverandører i mere uforpligtende omgivelser, hvilket altid giver lejlighed til nogle inspirerende idéudvekslinger. Alt i alt et par gode dage i det jyske.

 

Automatisk sagsoprettelse i Frederikshavn Kommune

Som vi fortalte i vores sidste nyhedsbrev, kører vi automatisk postsortering hos Frederikshavn Kommune. Det vil sige, at alle indgående mails bliver opmærket efter KLE og får automatisk udtrukket CPR- og CVR-numre, hvorefter posten bliver fordelt til rette modtager. Det er ca. 70-80% af posten der på denne måde bliver fordelt automatisk. 

 

Som noget nyt laver vi også automatisk sagsoprettelse hos kommunen. Det vil sige, at hvis der står et sagsnummer i mailen,  bliver den lagt direkte ind under sagen. Og hvis der ikke er et sagsnummer i mailen, bliver der oprettet en ny sag på baggrund af KLE-nummeret.

 

TaxonMail 3.0 = TaxonAnalyzer

Henover vinteren har vi udviklet TaxonMail 3.0, som er så fleksibel og avanceret, at vi har besluttet at kalde den TaxonAnalyzer. For den håndterer og sorterer ikke 'kun' indscannet post og  mails, den analyserer alle former for tekst alt efter behov. 

 

Udover grundmodulet klassifikation, består TaxonAnalyzer af en række af andre moduler som kan tilvælges, f.eks. modulet OCR, som udtrækker tekst fra indscannede dokumenter (f.eks. tekst indscannet som billeder i PDF-format).
  
Hvis du vil høre mere om TaxonAnalyzer, så kontakt Brian Jacobsen på 2390 5404.

 

Taxon deltager i community omkring fælleskommunale klassifikationer

Syddjurs og Ballerup kommune har sammen med Taxon søgt og fået midler fra KL's Rammearkitekturpulje 2018 til at skabe et community omkring fælleskommunale klassifikationer og taxonomier, så vi kan få udbredt kendskab, viden og anvendelse af de klassifikationer, der anvendes rundt omkring. 

 

Et fælles community for kommunale og offentlige klassifikationer vil gøre, at de klassifikationsressourcer, der allerede findes, i højere grad udnyttes - og om muligt  automatiseres ligesom det er blevet gjort med KLE. Det vil give en hurtigere udvikling, øget tværgående udveksling af data samt give en mere ensartet håndtering af data. 

 

Læs mere på OS2's hjemmeside https://os2.eu/projekt/os2klassifikation - og kontakt os, hvis I har en klassifikation, som andre kan have nytte af at kende.

 

Venlig hilsen
Taxon

TaxonAnalyzer

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering