TaxonCloud

TaxonCloud

TaxonCloud er vores enterprise udgave af Taxon Classifier.
 
TaxonCloud er en sikker web service, som kaldes af jeres system(er).
 
Udover klassifikation efter emne kan TaxonCloud foretage flere former for tekstanalyse, f.eks. finde CPR/CVR numre samt sagsnumre.
Desuden kan TaxonCloud lave OCR behandling, dvs. læse indscannede dokumenter og tekst fra billeder.
 
 

Input management og automatisk postfordeling

TaxonCloud bruges blandt andet af vores samarbejdespartnere til automatisk postfordeling.
 
Vores samarbejdspartnere har deres egen input manager, som bruger TaxonCloud til at berige posten med metadata, som f.eks. emne, CPR/CVR-nummer, og flere. Disse metadata styrer så selve postfordelingen til de rette modtagere.
 
 
 
Vil du vide mere? Ring til os på 2390 5400.

 

TaxonCloud

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering