Automatisk
GDPR scanning og opmærkning

We Organize Your World

Automatisk opmærkning af sager og dokumenter med KLE og GDPR.

En række danske kommuner benytter sig af vores automatiske KLE-opmærkning til deres postfordeling - se TaxonMail.
Andre benytter vores automatiske opmærkning til at opmærke med GDPR eller KLE - se TaxonScanner.
Og andre igen benytter vores opmærkning til strukturering af store datamængder. Der er mange muligheder.

Har I brug for automatisk fordeling eller strukturering af dokumenter og data, så er vi de rette til at løse opgaven.

Vi er markedsførende indenfor automatisk opmærkning, og står bag både OS2KLE og OS2GDPR.


Lad os hjælpe jer med jeres automatisering. 


Bliv klogere på automatisk opmærkning ...

AUTOMATISK OPMÆRKNING

Har I det fulde overblik over, hvor der ligger følsomme og fortrolige personoplysninger?

Vores GDPR-løsning, TaxonScanner, er en in-house løsning, som scanner både PC, fællesdrev og server og giver besked med det samme, hvis jeres data eller dokumenter indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger.
 
Der bliver scannet for både følsomme og fortrolige persondata - dvs både cpr-nr., navne, telefonnr. og mailadresser, samt politisk/religiøs overbevisning, etnicitet, fagforeningsmæssige forhold, seksuel orientering, helbred m.m.. 
 
Med resultatet af scanningen får I overblik over de fundne GDPR oplysninger og direkte adgang til at redigere, slette, hemmeligstemple eller arkivere de dokumenter, der indeholder følsomme personoplysninger.

Bliv klogere på automatisk GDPR scanning ...
AUTOMATISK GDPR SCANNING