AUTOMATISK GDPR KONTROL      
Automatisk GDPR kontrol
Brugsscenarier


Vi har efterhånden set flere tilfælde både indenfor erhverv, stat og kommuner, hvor der er blevet videregivet for mange oplysninger, eller der har været direkte adgang til følsomme personoplysninger. Og det viser jo bare, hvor svært det er at undgå datalæk, selvom man synes, man er opmærksom på det. 
 
TaxonTagger, TaxonScanner og TaxonServer er alle løsninger, som hjælper med til at forhindre utilsigtet datalæk i det daglige, både indenfor erhverv, stat og kommuner. Løsningerne har hver deres styrke. 
 
TaxonTagger - Installeres på den enkelte pc og checker din tekst for GDPR, inden du sender den som mail eller publicerer den på nettet.  
Når TaxonTagger analyserer teksten for GDPR og fortrolige personoplysninger, får du både svar på hvilke persondata (i form af cpr, navn, email, tlf. m.m.), der findes i dokumentet, og hvilke andre oplysninger, som sammen med disse persondata er følsomme (f.eks. sygdom, ansættelse, nationalitet osv.).  
 
TaxonScanner - GDPR scanning af f.eks. pc, fællesdrev eller andre større tekstsamlinger. 
For den dataansvarlige er der en lang række krav, der skal leves op til, når det drejer sig om dokumenter, tekster eller data i forhold til følsomme personoplysninger. Derfor skal du som datansvarlig vide præcis, hvad den enkelte dokumentsamling indeholder af følsomme personoplysninger. Det kan virke en smule uoverskueligt, men med en regelmæssig GDPR scanning er du godt på vej. Du styrer selv hvor tit, du vil scanne drevet, og får efter hver scanning en overskuelig rapport, du kan handle udfra. 
I forhold til GDPR scanning af den enkelte pc/bærbare, så giver det en god kontrol af, at der ikke ligger følsomme personoplysninger, som burde have været arkiveret, krypteret eller slettet. Indholdet på pc'en er især vigtigt ved bærbare, som i sagens natur tit bliver taget udenfor huset, og dermed er ekstra sårbare.
 
TaxonServer - Udvider dit ESDH, CMS, fagsystem eller andet eksisterende system med automatisk GDPR-opmærkning. 
Når en tekst skal offentliggøres på f.eks. hjemmesiden, må den ikke indeholde følsomme personoplysninger. Det undgår I ved at lade jeres lokale system, f.eks. CMS, samarbejde med TaxonServer, og på den måde få adgang til hurtig og nem GDPR opmærkning. 
For yderligere oplysninger, se under vores løsninger