AUTOMATISK OPMÆRKNING 
     


OPMÆRK MED GDPR, KLE, CPR, CVR, SAGSNR., EMNE M.M.


Automatisk opmærkning giver overblik over dataindholdet, og sikrer den struktur, kvalitet og ensartethed, som er nødvendig for videre automatisering i organisationen.

Valget af metadata afhænger af, hvad det er, I gerne vil vide om jeres data.

Med automatisk opmærkning er det muligt at løse opgaver, som før var umulige at løse.

Lad os hjælpe jer med jeres automatisering.

   • Ring til os på 2390 5400 

   • Skriv til os på kontakt@taxon.dk 

   • Læs mere om automatisk opmærkning i vores brochure  GDPR- og/eller KLE-opmærkning

GDPR opmærkning bruges til at få overblik over fortrolige og følsomme personoplysninger i data - se mere under TaxonScanner

KLE-opmærkning bruges indenfor den kommunale verden til at få overblik over ustruktureret indhold eller til postfordeling med TaxonMail
Automatisk postfordeling med KLE-opmærkning

Posten analyseres og KLE-opmærkes automatisk og sendes direkte til den ansvarlige på området. Fordi posten KLE-opmærkes, kan den også præjournaliseres i samme omgang. 

Bliv klogere på vores postløsning, TaxonMail og læs også om en af vores businesscases, Frederikshavn Kommune.
Opmærkning af store datamængder

Data kan opmærkes og dermed struktureres på mange måder, f.eks. efter 
 • dokumenttype
 • kontonummer 
 • CPR
 • sagsnr. 
 • navn
 • emne osv.  
Alle typer af metadata er med til at give overblik og dele data op i mindre størrelser, som er lettere at arbejde med.