TAXONMAIL
Automatisk postfordeling
AUTOMATISK POSTFORDELING MED TAXONMAIL

Nu er det slut med at vente hele formiddagen på, at posten bliver fordelt. TaxonMail modtager og sorterer mails 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.  Det nedbringer sagsbehandlingstiden. 
 
Hver mail bliver modtaget, analyseret, opmærket og fordelt i løbet af få sekunder. 

TaxonMail analyserer og opmærker de filer, der er vedhæftet mailen (uanset dybde). Filerne kan være i MS Word, Open Office, PDF og mange andre tekstformater, og hvis det drejer sig om indscannede dokumenter, foretager vi en OCR scanning.


I forbindelse med analysen af posten, udtrækkes de metadata, I ønsker, såsom f.eks. CPR, CVR, sagsnummer, KLE-nummer m.fl. Det betyder, at posten kan afleveres direkte til en specifik afdeling eller medarbejder, hvis det ønskes.

Ca. 90% af posten sorteres fuldstændig automatisk. 
 
 
For et hurtigt overblik: 
Download en brochure og/eller en liste over TaxonMail featuresFordeling af CVR postkasse

Al digital post fra offentlige myndigheder leveres i én postkasse for hele virksomheden. Det betyder, at der ligger en potentielt meget stor opgave i efterfølgende at fordele posten til de rigtige modtagere.
Med TaxonMail sker det helt automatisk 24/7. Hver mail bliver modtaget, analyseret, opmærket og fordelt i løbet af få sekunder. Kontakt os for yderligere oplysninger.TaxonMail case
Se en af vores kundecases på TaxonMail, Frederikshavn Kommune, som på baggrund af den automatiske postsortering hvert år har en besparelse på kr. 2-2,5 million. Samtidig har de fået fuld sporbarhed og transparens i postfordelingen.


Automatisk postfordeling giver mange fordele  
Der er mange forretningsmæssige grunde til at automatisere postfordeling.

 * Fordelingen sker med det samme
 * Ressourcebesparelser
 * Det er nemt at ændre en modtager
 * Mails bliver fordelt 24/7

Der er også gode grunde på det data- og privacymæssige område.

 * Privacy - Posten går igennem færre hænder
 * Transparens - Overblik over hvor hver enkelt mail er endt - og hvorfor
 * Sporbarhed - Hver mail er logget hele vejen til modtagerenKontakt os på 2390 5400, hvis I vil vide mere eller
download en brochure