GDPR SCANNING AF MAIL
PC, FÆLLESDREV ELLER SERVER

 GDPR-scanning med TaxonScanner

TaxonScanner er et effektivt in-house scanningsværktøj til GDPR compliance.
Det giver dig de nødvendige værktøjer til hurtig lokalisering og håndtering af de følsomme personoplysninger, som gemmer sig i den lokale infrastruktur, på servere og Office 365 suite. 
  

For et hurtigt overblik - download en brochure og/eller en liste over TaxonScanner features


Hvad fanger scanningen?
Fordi GDPR handler om meget mere end CPR-nr. og navne, bliver jeres dokumenter scannet for både følsomme og fortrolige personoplysninger - dvs ikke bare cpr-nr., navne, telefonnr. og mailadresser, men også etnicitet, religiøs og politisk overbevisning, seksuel orientering, helbredsmæssige forhold m.m.. 


Resultatet af scanningen
Resultatet af scanningen giver overblik over de fundne GDPR oplysninger og direkte adgang til at redigere, slette, hemmeligstemple eller arkivere de dokumenter, der indeholder følsomme personoplysninger. 
Der er fuld fortrolighed omkring scanningsresultatet. Kun den medarbejder, der styrer scanningen, har adgang til resultatet, som ligger lokalt og krypteret. De fundne GDPR-oplysninger kan anonymiseres efter behov. 
 
TaxonScanner laver også en Overbliksrapport, som med tal og diagrammer giver det store overblik over de scannede data. Den er især velegnet til præsentation og dokumentation, f.eks. når der er scannet større mængder data, og I gerne vil have et hurtigt overblik over, hvor slemt det står til.


Scanning af mailsystem  
En GDPR-scanning af jeres mailsystemer samt af de mails, der bliver sendt ud af huset, mindsker risikoen for brud på persondatasikkerheden.  
Et mailsystem bruges tit som en form for 'sagsbehandlingssystem' og indeholder mange tusinde mails. Derfor har vi sørget for, at scanningsmængden kan styres individuelt, så mailsystemets bruger ikke bliver overvældet, men kan passe scannings- og oprydningsopgaven ind i hverdagen, alt efter behov. 
 
Scanningen af udgående mails mærker brugeren slet ikke noget til - undtagen hvis der er følsomme personoplysninger i mailen. I så fald giver TaxonScanner besked om, hvad der er fundet. 

 

 
Scanning af store datamængde
TaxonScanner kan med lethed anvendes til scanning af større eller meget store mængder af data eller dokumenter. Det kan f.eks. være regelmæssig GDPR-scanning på enten fællesdrev eller pc eller masseopmærkning af ældre sager med f.eks. GDPR og/eller KLE.  
 
Som dataansvarlig skal du vide, om den enkelte dokumentsamling indeholder følsomme personoplysninger. Det kan virke en smule uoverskueligt, men med en regelmæssig GDPR scanning er du godt på vej. Du styrer selv hvor tit, du vil scanne drevet eller pc'en, og får efter hver scanning en overskuelig rapport, du kan handle udfra.  
 
Se en af vores kundecases på TaxonScanner, Faxe Kommune, som sammenlagt GDPR-scannede over 800.000 filer på fællesdrev og i byggesagsarkiv - og det viste sig at være en rigtig god idé. 

 
 
GDPR scanning af PC og bærbar  
GDPR scanning af den enkelte pc/bærbare giver det en god kontrol af, at der ikke ligger følsomme personoplysninger, som burde have været arkiveret, krypteret eller slettet. Indholdet på pc'en er især vigtigt ved bærbare, som i sagens natur tit bliver taget med udenfor kontoret/huset, og dermed er ekstra sårbare. 
En regelmæssig GDPR scanning sikrer dig, dine kunder/klienter og dine medarbejdere mod, at evt. persondata ender det forkerte sted.  

 
 
GDPR scanning med samtidig KLE opmærkning 
For den kommunale verden har vores GDPR scanning en særlig smart feature. 
Med TaxonScanner kan man få opmærket sine dokumenter med KLE samtidig med GDPR scanningen. Så kan man umiddelbart journalisere de dokumenter, scanningen har fundet med følsomme personoplysninger. 
Den samtidige KLE opmærkning kan også bruges til at kontrollere, om den oprindelige KLE-opmærkning er korrekt. 

 
 
Kom hurtigt i gang - få en on-premise løsning
Vi har med TaxonScanner fokuseret på, at det skal være nemt at installere, det skal være funktionelt og opfylde de behov, der er omkring GDPR-scanning - og så skal det være til at betale. 
 
 
Kontakt os på 2390 5400, hvis I vil vide mere eller download en brochure