GDPR SCANNING AF MAIL
PC, FÆLLESDREV ELLER SERVER

 
INHOUSE GDPR LØSNING MED CENTRAL STYRING

 
TaxonScanner er et effektivt in-house scanningsværktøj til at sikre GDPR compliance.  
Med TaxonScanner får I de nødvendige værktøjer til hurtig lokalisering og håndtering af de følsomme personoplysninger, som gemmer sig i den lokale infrastruktur, på servere og Office 365 suite. 


Styr scanningen centralt eller lokalt 

TaxonScanner er et fleksibelt program, som I kan rulle ud på mange arbejdsstationer og styre fra centralt hold i jeres IT-afdeling.
Den centrale styring giver jer mulighed for at få statusrapporter med overblik over det samlede arbejde med compliance i virksomheden - hvor meget er der taget hånd om siden sidst, hvor meget mangler der m.m..  

I kan også vælge at installere scanneren på udvalgte PC'ere eller bærbare, hvor brugeren selv styrer forløbet.
Den enkelte bruger får også en scanningsrapport efter hver scanning, og har på den måde både overblik og kontrol over sit eget arbejde med GDPR.Scanningen giver overblik og kontrol
 
Resultatet af scanningen giver jer et hurtigt overblik over de fundne dokumenter med følsomme personoplysninger og direkte adgang til at
   • redigere
   • slette 
   • hemmeligstemple eller
   • arkivere
Der er fuld fortrolighed omkring scanningsresultatet. Kun den medarbejder, der styrer scanningen, har adgang til resultatet, som ligger lokalt og krypteret. De fundne GDPR-oplysninger kan anonymiseres efter behov.  


Hvilke personoplysninger finder scanningen?
 

TaxonScanner kører på PC/bærbar, (virtuelle) servere, fællesdrev, i skyen m.m., og scanner alle (gængse) dokumenttyper, også indscannede og vedhæftede dokumenter. 

Scanningen finder både fortrolige og følsomme personoplysninger, dvs. både  cpr-nr., navne, telefonnr. og mailadresser, og kategorier indenfor f.eks. etnicitet, religiøs og politisk overbevisning, seksuel orientering, helbredsmæssige forhold m.m..  
 
 
Eksempel på scanningsforløb  

Setup'et i TaxonScanner er meget fleksibelt, så I selv kan styre, hvornår og hvordan der skal scannes:   
 • Scanning som del af de løbende processer:
  Scanneren sættes op til at køre et bestemt antal dokumenter med et valgt tidsinterval, og bliver på den måde en del af det løbende arbejde med compliance. Det kan suppleres med en fuld scanning f.eks. hvert halve år.


 • Behovsstyret scanning:
  I vælger selv, hvornår der skal køres en fuld scanning. Scanningsresultatet fortæller om status for compliance, og om det evt. skal gribes an på en anden måde.

 


 

KOM HURTIGT I GANG - FÅ EN ON-PREMISE LØSNING

Vi har med TaxonScanner fokuseret på, at det skal være nemt at installere, det skal være funktionelt og opfylde de behov, der er omkring GDPR-scanning - og så skal det være til at betale. 
 

 
PRISEKSEMPEL PÅ TAXONSCANNER: 

Licens til 1 installation af TaxonScanner incl. op til 50 
365 mailkonti (mail, OneDrive, Sharepoint):

Pris: kr. 24.500 excl. moms i abonnement om året.  

Licens til flere 365 mailkonti (udover 50):
Kr. 250 excl. moms pr. stk. om året.

Teknisk support og opdateringer er inkluderet i abonnementet.