Automatisering af
rutiner og processer

Projektledelse indenfor procesoptimering, automatisering og dataflow.
Vi finder de løsninger, der bedst opfylder jeres specifikke behov. 

AUTOMATION 
 
Automation reducerer eller eliminerer jeres manuelle processer, så opgaverne bliver løst effektivt.  
 
Ved at mininere trivielle opgaver bruger I   medarbejdernes faglighed bedre.
 
Med automatiske processer bliver jeres forretning mere robust og nemmere at udvide.  

Vi kan hjælpe jer med at beslutte hvordan og hvornår automatisering giver den største gevinst i virksomheden.

PROCESOPTIMERING 
 
Procesoptimering er en naturlig del af automatisering. 

Når I automatiserer, er det vigtigt også at analysere og identificere flowet i opgaveløsningerne, så I bliver bedre til at udnytte mulighederne i de eksisterende systemer og får et mere effektivt forløb.

Herefter udvælger I sammen med jeres medarbejdere de processer, hvor det stadig vil give værdi at automatisere.
Det kan være omkring rutineopgaver eller områder, hvor medarbejderens ekspertise kan udnyttes bedre.
  

VI HJÆLPER JER HELE VEJEN  
 
AI, RPA, Business Intelligence, Machine Learning - vi finder de løsninger, der bedst opfylder jeres specifikke behov.  

På basis af over 20 års erfaring med dataanalyse og procesoptimering har vi udviklet en tre-trinsraket:
  1. introduktion til hvad procesoptimering og automatisering kan gøre for jer
  2. gennemgang af jeres eksisterende processer og identifikation af automatiserbare rutiner
  3. projektbeskrivelse, udvælgelse af leverandører og endelig idriftsættelse.
I projektforløbet har vi særligt øje på:
  • medarbejdernes involvering
  • udnyttelse af jeres eksisterende systemer
  • beskyttelse af forretnings- og persondata

Vi er med hele vejen i jeres automatiseringsforløb.
 

KONTAKT OS, HVIS DU VIL VIDE MERE

Tlf. +45 2390 5404                    Mail: kontakt@taxon.dk